Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

Uwzględniamy interesy społeczne

Dbamy o to, co ważne

W naszej firmie przywiązujemy ogromną wagę do odpowiedzialności społecznej biznesu, zdając sobie sprawę, że nasze działania
mają wpływ na społeczność, środowisko i otaczający nas świat. To dla nas to nie tylko trendy, lecz integralna część naszej misji.

jesteśmy częścią SŁUSZNEJ inicjatywy

„Wieczna Miłość. Światowy Projekt Pokoju”

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w życie społeczne, co znajduje wyraz w naszym wsparciu dla światowego projektu renomowanego rzeźbiarza i artysty, Wojciecha Siudmaka, zatytułowanego „Wieczna Miłość”. Nasza firma pełni rolę wsparła ten projekt, który zakłada budowę pomników pojednania na całym świecie, w tym w Egipcie, Szwajcarii, Niemczech, Tokio czy w USA. Jeden z tych pomników został zrealizowany w rodzinnym artysty i naszej firmy, Wieluniu. Nasza aktywność w tym projekcie wynika z przekonania, że nie możemy pozostać obojętni wobec apeli o pomoc w tak szlachetnych inicjatywach

WARTO POMAGAĆ

Wkład Posto w WOŚP

Podobnie nie pozostajemy obojętni wobec ogólnopolskiej akcji charytatywnej, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co roku firma wspiera tę instytucję, co zaowocowało posiadaniem przez nas jednego platynowego serduszka, trzech złotych oraz ośmiu srebrnych. Firma jednak nie zatrzymuje się na tych gestach. Oddaliśmy do ponownej licytacji wszystkie zdobyte serduszka, z pełną świadomością, że mogą posłużyć one pomocy jeszcze większej liczbie osób

Uhonorowanie 30 lat doświadczenia

Posto Enterprise otrzymało złote odznaczenie im. Króla Kazimierza Wielkiego nadane przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości za otrzymane efekty gospodarcze na przestrzeni 30 lat istnienia firmy

To wyróżnienie to dla nas znak właściwego kierunku,
który obrała organizacja.

Aleksandra Kalisz, Dyrektor Operacyjny POSTO Enterprise