Systemy bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo

Wdrażanie systemów przeciwpożarowych do przemysłu

01

Systemy przeciwpożarowe

Wykonujemy:

systemy pasywne

Elektroniczne instalacje wykrywania dymu I ognia

systemy aktywne wczesnej detekcji dymu i ognia

systemy gaszenia wodne i gazowe

systemy oddymiania i wentylacji pożarowej

systemy zamknięcia i otwarcia stref pożarowych

02

Systemy ochrony mienia

Wykonujemy:

systemy nadzoru obszaru chronionego

bariery podczerwieni i zmiany natężenia nacisku 

systemy CCTV stałe i ruchome

systemy kontroli dostępu

Kontakt