Automatyka przemysłowa

posto automation

Automatyzacja procesów produkcyjnych

  • Wykonawstwa prac uruchomieniowych (automatyka przemysłowa), w tym okablowania, instalacji urządzeń / aparatury oraz konfiguracji szerokorozumianego oprogramowania sterowniczego,
  • obejmującego sterowniki PLC, falowniki, napędy, sygnalizację, bariery i zabezpieczenia itp.
  • Koordynacji i nadzoru nad realizacją prac montażowo-rozruchowo-programistycznych na obiekcie
  • Tworzenia / modyfikacji oprogramowania sterowniczego dla pojedynczych maszyn a także linii produkcyjnych, opartego w głównej mierze na rodzinie sterowników SIMATIC marki Siemens
  • Jako elementy wykonawcze systemu wykorzystujemy komponenty i urządzenia renomowanych producentów
  • Projektowania / modyfikacji systemu wizualizacji SCADA a także interfejsów HMI na panelach operatorskich, pozwalających obsłudze na obserwację i kontrolę przebiegu procesów
  • Komunikacji w systemach ERP/MRP i urządzeniach pracujących w różnych standardach sieci przemysłowych m.in. ProfiBus, ProfiNet, AS-I, Ethernet, Modbus
  • Doboru oraz projektowania optymalnych algorytmów regulacji i sterowania
  • Przeszkolenia personelu, wsparcia i asysty rozruchowej wraz serwisem powdrożeniowym

Kontakt