Instalacje elektryczne

Gwarantujemy bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Wykonawstwo instalacji elektrycznych

Wykonujemy:

montaż rozdzielni elektrycznych

instalacja zasilania podstawowego

instalacja odgromowa i uzmiemiająca

montaż tras kablowych

instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego

układanie kabli oraz rur ziemnych

instalacje siły

instalacje alarmowe oraz monitoring obiektu (SSWiN, CCTV)

instalacje kontroli dostępu

instalacje video-domofonowe i telefoniczne

instalacje teleinformatyczne

koordynacja i nadzór prac na obiekcie

wykonywanie pomiarów kontrolnych i odbiorczych

tworzenie dokumentacji powykonawczej

W zakresie projektowania:

 • projekty stacji transformatorowo-rozdzielczych wbudowanych i wolnostojących w wykonaniu napowietrznym oraz w technologii GIS,
 • projekty rozdzielni sieciowych, zlokalizowanych na terenie EC/EL, obwody pierwotne i wtórne
 • projekty linii kablowych SN i NN, oświetlenia wnętrzowego, zewnętrznego oraz terenów otwartych:
  • placów
  • parkingów
  • dróg,
 • projekty instalacji teletechnicznych, niskoprądowych: sygnalizacji alarmu pożaru SAP, systemy
 • sterowania układami wentylacyjnymi oraz klimatyzacji w czasie pożaru, sterowania oddyminamiem SO,
 • sterowanie urządzeniami gaśniczymi SUG, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, monitoringu, telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu, siec telefoniczna i teleinformatyczna,
 • przygotowanie kompletnej dok. AKPiA (wykazy urządzeń, datasheety, schematy podłączeń (szafy, panele, skrzynki złączne), schematy obwodowe, listy i trasy kablowe, schematy hook-up),
 • przygotowanie dokumentacji EX,
 • udział w inspekcjach odbiorowych FAT,
 • koordynację prac i dokumentacji dostawców / poddostawców,
 • nadzór obiektowy nad dokumentacją i instalacją

Kontakt