Prace projektowe

Usługi projektowe

Kompleksowe projektowanie instalacji

Naszym Partnerom biznesowym zapewniamy nie tylko bezpieczeństwo wynikające z oferowanej przez nas jakości, ale co niezwykle istotne – gwarantujemy bezproblemowość na każdym etapie współpracy. Kontakty z nami i nasze procesy są szybkie i jasne

01

Projekty dla silnych prądów NN/SN

Wykonujemy:

Zasilania

Rozdzielnice

Rozdział energii

Oświetlenie

Dbamy o wszystkie aspekty i szczegóły projektu. Wykonujemy prace projektowe wraz z doborem odpowiedniego oprzyrządowania, zabezpieczeń – wszystko podparte obliczeniami specjalistów. Nadzorujemy rozruch na wszystkich etapach realizacji, od projektu po oddanie do eksploatacji.

02

Projekty AKPiA

Wykonujemy:

szafy sterownicze

sterowania

opomiarowanie

dokumentacje połączeń okablowania

dokumentacje hook-up

Wykonujemy projekty AKPIA – w tym sterowania od szaf do elementów wykonawczych, opomiarowanie włącznie z rysunkami koryt i tras kablowych, dokumentacji połączeń okablowania sterowniczego i pomiarowego, dokumentacji montażowej, podłączeń, szafek i skrzynek obiektowych – strona elektryczna, niskie prądy (na specjalne życzenie możliwa również dokumentacja hook-up dla części pomiarowej, po osobnym uzgodnieniu) – wraz z doborem aparatury.

Kontakt